Vše okolo demolice v Plzni a okolí

Máte všechny potřebné dokumenty k tomu, aby mohlo dojít k demolici v Plzni? Nebo vám snad chybí projekt k demolici, jelikož stará nemovitost projekt nemá? A ptáte se, kolik demolice domu v Plzni stojí a okolních městech Klatovy, Rokycany, Tachov, Sušice, Domažlice? Odpovězme si na často kladené otázky.

Kdo vytvoří projekt k demolici?

Projekt k demolici je dokument, který potřebujete, pakliže jste se rozhodli zbourat nemovitost. Zatímco v případě demoličních prací už víte, že se máte obrátit na firmu Stavby – demolice a bourání s.r.o. (která působí i v ostatních krajích ČR), v případě vytváření projektu k demolici si nejste tak úplně jistí tím, na koho se obrátit.

V tomto případě se však také obraťte na zmiňovanou firmu. Projekt k demolici vypracuje se vší zodpovědností, jelikož si uvědomuje, jak důležitá součást skládanky to je. Projekt k demolici musí obsahovat veškeré bourací práce v Plzni, ke kterým dojde. Musí se dokonce uvést i informace o vzniklém stavebním odpadu. Většinou se stanovuje na základě původní dokumentace k nemovitosti, ale v případě, že tato dokumentace neexistuje, vytváří se projekt zcela nový na základě stavebně technického průzkumu, k němuž dojde.

Kolik demolice v Plzni stojí?

Demoliční práce v Plzni samozřejmě nejsou zadarmo stejně jako jinde po republice, i v Plzni se musíte plácnout přes kapsu. Tedy záleží na tom, jakou nemovitost vlastně chcete zbourat. Cena demoličních prací se odvíjí vždy od velikosti konkrétní nemovitosti, také od vzdálenosti domu na skládku a od skládkovného. Lze tedy říct, že na konečnou sumu má vliv hned několik faktorů.

Jak dlouho demolice trvá?

Budu čekat na zbourání den, dva nebo měsíce? To je otázka, kterou si lidé přemýšlející o demolici pokládají. Pravdou je, že i v tomto případě hraje důležitou roli velikost nemovitosti. Je logické, že menší nemovitost se bude bourat daleko kratší dobu než panelákový dům.

Pokud máme mluvit konkrétně, například takový rodinný dům běžné velikosti se bourá zhruba čtrnáct dnů.

Demoliční práce v Plzni a okolí

Máte v Plzni krásný pozemek, ale chátrá na něm stará bouda nebo dům po prarodičích? Staré domy jsou nejen neobyvatelné, ale zároveň jsou velmi nebezpečné. Proto investujte do jeho demolice. I když k dané nemovitosti můžete mít kladný vztah, přesto jsou demoliční práce výhodnějším a logičtějším krokem – hlavně tedy bezpečnějším krokem. Jenže je třeba si uvědomit, že demoliční práce v Plzni a blízkém okolí něco obnáší. Nelze jen mrknout okem a zbourat nemovitost, která stojí na vašem pozemku. Je to trochu složitější.

Mezi námi se stále najde celá spousta lidí, kteří se domnívají, že nemovitosti lze zbourat prakticky kdykoli si zamaneme, když poté na jejím místě postavíme nemovitost novou. Jenže takto nefunguje a nikdy nefungovalo. Žádný člověk si nemůže usmyslet zbourat dům jen tak, musí mít povolení od stavebního úřadu, pakliže při stavbě nemovitosti bylo stavební povolení vyžadováno.

Máte demoliční výměr?

Jednou z nejdůležitějších věcí je získání demoličního výměru. Jedná se o dokument, pro který si zajdete na obecní, případně stavební úřad. Jedná se o jakési povolení, respektive souhlas s tím, že stavba může být zbourána. A nejen to – demoliční výměr je úřední dokument, na základě kterého dojde k vymazání nemovitosti z katastru nemovitostí. Když tedy dojde ke zbourání nemovitosti, ještě si ho po nějakou dobu ponechejte.

Demoliční výměr platí jeden rok. Pokud však nestihnete zbourat nemovitost během stanovené doby, můžete demoliční výměr prodloužit. O jeho prodloužení je třeba požádat a odůvodnit, proč k prodloužení má dojít.

Máte projekt k demolici?

Další nezbytností je projekt k demolici. Jedná se o projekt, v němž jsou obsaženy prakticky všechny bourací práce v Plzni a jejich případný postup. Kromě jiného projekt k demolici obsahuje i informace o stavebním odpadu, který vznikne, případně i o likvidaci odpadu, k čemuž v Plzni také dojde.