Demoliční práce v Plzni a okolí

Máte v Plzni krásný pozemek, ale chátrá na něm stará bouda nebo dům po prarodičích? Staré domy jsou nejen neobyvatelné, ale zároveň jsou velmi nebezpečné. Proto investujte do jeho demolice. I když k dané nemovitosti můžete mít kladný vztah, přesto jsou demoliční práce výhodnějším a logičtějším krokem – hlavně tedy bezpečnějším krokem. Jenže je třeba si uvědomit, že demoliční práce v Plzni a blízkém okolí něco obnáší. Nelze jen mrknout okem a zbourat nemovitost, která stojí na vašem pozemku. Je to trochu složitější.

Mezi námi se stále najde celá spousta lidí, kteří se domnívají, že nemovitosti lze zbourat prakticky kdykoli si zamaneme, když poté na jejím místě postavíme nemovitost novou. Jenže takto nefunguje a nikdy nefungovalo. Žádný člověk si nemůže usmyslet zbourat dům jen tak, musí mít povolení od stavebního úřadu, pakliže při stavbě nemovitosti bylo stavební povolení vyžadováno.

Máte demoliční výměr?

Jednou z nejdůležitějších věcí je získání demoličního výměru. Jedná se o dokument, pro který si zajdete na obecní, případně stavební úřad. Jedná se o jakési povolení, respektive souhlas s tím, že stavba může být zbourána. A nejen to – demoliční výměr je úřední dokument, na základě kterého dojde k vymazání nemovitosti z katastru nemovitostí. Když tedy dojde ke zbourání nemovitosti, ještě si ho po nějakou dobu ponechejte.

Demoliční výměr platí jeden rok. Pokud však nestihnete zbourat nemovitost během stanovené doby, můžete demoliční výměr prodloužit. O jeho prodloužení je třeba požádat a odůvodnit, proč k prodloužení má dojít.

Máte projekt k demolici?

Další nezbytností je projekt k demolici. Jedná se o projekt, v němž jsou obsaženy prakticky všechny bourací práce v Plzni a jejich případný postup. Kromě jiného projekt k demolici obsahuje i informace o stavebním odpadu, který vznikne, případně i o likvidaci odpadu, k čemuž v Plzni také dojde.